stallningskurs

 

Ställningbygge, allmän utbildning 2-9 meter

 

 

Den allmänna utbildningen vänder sig till dem som monterar, nedmonterar eller väsentligt förändrar ställning, 2-9 meter. De som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå.

 

 

Intresseanmälan: info@jnproduktion.se

 

Kostnad: 1900 kr/pers exkl moms, inkl studiemateriel, lunch och fika. Kursen är heldag 8-16.

 

Utbildningen kan läggas på arbetsplatsen, kontakta mig för info och offert.

 

Den 1/7 2014 trädde en ny föreskrift i kraft, AFS 2013:4 Ställningar. Det innebär att den som bygger och förändrar ställningar med arbetsplan på upp till 9 meters bomlagshöjd ska ha genomgått allmän utbildning om ställningar och erhållit behörighetsbevis för att få utföra arbetet. Avsaknad av medhavt personligt utbildningsbevis vid kontroll av arbetsmiljöverket leder till en sanktionsavgift på 10 000 kr/saknat bevis.

 

Även om en person bara hjälper till att langa ställningsmaterial så krävs det behörighetsbevis.

 

Syfte

 

Utbildningens syfte är att ge deltagaren teoretiska och praktiska kunskaper i hur arbetet planeras och utförs med hjälp av riskbedömningar vid montering, nedmontering och ändringar av ställningar.

 

Utbildning

 

Utbildningen är 16 timmar bestående av 8 timmar självstudie och 8 timmar lärarledd teoretisk utbildning. Kursen avslutas med två delprov där man måste erhålla godkänt resultat innan behörighetsbevis utfärdas.

 

Efter godkänt resultat utfärdas behörigheten av RBK (Rådet för byggkompetens) och registreras i ID06 kompetensdatabas.

 

http://www.rbk.nu/

 

http://www.id06.se/id06-kompetensdatabas__56

 

Kursens innehåll:

 

◾Lag och regelverk

◾Planering

◾Dimensionering

◾Material

◾Utförande

◾Tillsyn

◾Personligt skydd

◾Moneringsanvisning

◾Kunskapsprov

 

JN Produktion

info@jnproduktion.se 072-544 05 20

jnproduktion.se Innehar F-skatt